همراهان گرامی کارن الکترونیک با توجه به تعطیلی شرکت پست در روزهای شنبه و یکشنبه سفارشاتی که گزینه "پست پیشتاز" را انتخاب کرده اند در روز دوشنبه ارسال می شوند.